Beroepscode en ethiek

 

Beroepscode en ethiek

Deze praktijkcode geeft duidelijkheid over de werkwijze van de praktijk ten aanzien van het bieden en borgen van kwaliteit.

Coronamaatregelen

Het Verband houdt zich aan de door de RIVM opgelegde voorschriften ten aanzien van veiligheidsmaatregelen rondom het coronavirus. Waar mogelijk ondersteun ik je digitaal: gesprekken vinden plaats via een beveiligde omgeving. Dat betreft e-mails, bellen en videobellen. Je kunt altijd contact met mij opnemen om de mogelijkheden te bespreken. Is fysieke aanwezigheid noodzakelijk, dan doen we dat in overleg, zodat we een veilige, werkbare situatie voor jou en voor mij kunnen maken.

Algemene voorwaarden

Het Verband hanteert Algemene voorwaarden.

Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV)

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging VIV en daarmee gehouden aan de VIV-praktijkcode en ethische code.
Het informed consent is onderdeel van de VIV-praktijkcode. Dit is een ondertekende verklaring van de cliënt, die daarmee aangeeft volledig geïnformeerd te zijn en akkoord te gaan met de voorgestelde behandelingen en rechten verkregen uit de behandeling. Bij de intake of voor aanvang van de behandeling wordt het informed consent besproken en ondertekend.

Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Ik ben ingeschreven als Registertherapeut BCZ® in het RBCZ-register. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Kiwa Keurmerk (Mijn Keurmerk)

Mijn Keurmerk is een kwaliteitskeurmerk voor zelfstandige ondernemers in de zorg. Als Gecertificeerd ZZP’er Zorg voldoe ik aan de gestelde eisen.

Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door TCZ.

Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg (WKKGZ)

Heb je een klacht over de zorg of begeleiding en komen wij er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen. In dit stroomschema zie je hoe dat in zijn werk gaat. Voor de Wmo geldt dit stroomschema. Ik ben aangesloten bij SoloPartners die de uitvoering van de Klachtenregeling (onafhankelijke klachtenfunctionaris en erkende geschilleninstantie) heeft ondergebracht bij Stichting Klachtenregeling.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ik hecht waarde aan de privacy van cliënten en voldoe dan ook aan de eisen van de AVG.

Meldcode Huiselijk Geweld

Ik hanteer de 5 stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld

Waarneming

Bij afwezigheid voor bijvoorbeeld scholing of vakantie, bekijken we vooraf samen of vervanging of overbrugging gewenst is en hoe dat kan worden ingevuld. In geval van onvoorziene omstandigheden waarin ik zelf geen contact met je op kan nemen doet een achterwacht dat. In geval van nood kun je altijd contact opnemen met je huisarts.

Kamer van Koophandel

KvK 17222724

BTW-identificatienummer

NL001490636B31

BIG-registratie

BIG-register 19015248830

Kwaliteit van zorg

Ik leer graag en blijf mijzelf steeds scholen en trainen. Kwaliteit van geboden zorg wordt mede door het volgen van de juiste opleidingen gegarandeerd. Ik heb de volgende opleidingen gedaan en met goed gevolg afgerond.

Verpleegkunde

  • A-Verpleegkundige (1984)
  • Scholing Herregistratie BIG verpleegkundigen (2013)

Coaching en Psychosociale therapie

  • Life Coach (2010)
  • Counseling (2010)
  • Counseling specialisatie (2013)
  • Mindfulness Based Cognitive Therapy (2013)
  • NLP-Practitioner IANLP (2016)
  • Basismodule Coaching rondom kanker (2016)
  • Body & Mind Language Basis, Coach en Trainer (2018)
  • POPtalk® coach (2023)

 

Van het studeren, werken en doen in mijn leven heb ik geleerd. Het leven heeft mij ontwikkeld.