Wet maatschappelijke ondersteuning

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Woon je in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek of Someren, dan kun je bij mij terecht voor ‘individuele begeleiding’ vanuit de Wmo. Zowel met een Persoonsgebonden budget (PGB) als met een indicatie voor Zorg in natura (ZIN).

De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Kort gezegd: de Wmo ondersteunt mensen in hun zelfredzaamheid. Gemeenten zorgen voor uitvoering van deze wet.

Als dat ‘meedoen’ of ‘zelfstandig wonen’ door omstandigheden niet lukt, kan tijdelijke ondersteuning door individuele begeleiding hulp bieden. Hulp die gericht is op het bevorderen, het behoud of het compenseren van jouw zelfredzaamheid. Je klopt daarvoor aan bij je gemeente, die na een gesprek en onderzoek in een schriftelijke beschikking laat weten voor welke hulp of ondersteuning je in aanmerking komt. In Deurne kun je terecht bij het loket Zorg in Deurne, waar je ook uitgebreide informatie vindt over de procedure. De andere gemeenten hebben een vergelijkbaar loket: Asten, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren.

Als de individuele begeleiding van start gaat, maken we samen een begeleidingsplan. Jouw hulpvraag staat centraal en samen onderzoeken we welke stappen jij kunt zetten om dichter bij jouw doel te komen op het gebied van zelfredzaamheid. Daar gaan we dan stap voor stap, in jouw tempo mee aan de slag. We zullen zeker praten, maar verder zal de werkwijze altijd worden afgestemd op wat bij jou past. Er zijn tenslotte veel wegen die naar Rome leiden.

Een Wmo-traject is een samenwerking tussen jou, de gemeente (als Wmo uitvoerder) en mij. Persoonlijke zaken die je alleen met mij wilt delen, blijven bij mij. De gemeente is betrokken bij het verloop van het traject, of de ingezette hulp jou vooruit helpt. Rapportages over het verloop worden altijd in samenspraak met jou opgesteld, voor ze naar de gemeente gaan. We doen het samen.

Voor wie

Volwassenen en ouderen.

Voor wat

Levensbegeleiding:

Op verschillende gebieden in je leven loopt het niet lekker. Je vindt het moeilijk om vertrouwen te hebben in hulpverleners en weert ze dan ook liever. Maar diep van binnen zou je graag iemand aan je zij hebben die samen met jou gaat kijken wat ervoor nodig is om orde in de chaos te krijgen en het leven weer de moeite waard te maken. Begeleiding op basis van vertrouwen en gelijkheid.

Ondersteuning bij rouw en verlies:

Je leven is onherkenbaar na een groot verlies en je hebt het gevoel daarin vast te zitten. Je wilt weten wat je kunt doen om je leven weer op te pakken als het voor altijd  anders is geworden.

Begeleiding bij ziekte (als kanker):

In de rollercoaster van het ziekzijn word je geleefd. Met alles wat er speelt, wil je het heft weer in eigen handen krijgen.

Aanpakken eenzaamheid:

De wereld om je heen wordt steeds kleiner en dat maakt je somber. Je wilt weer in contact komen met anderen en je verbonden voelen. En wilt weten hoe je dat aanpakt.

Mantelzorgondersteuning:

Je zorgt met liefde voor je naaste, maar het is regelmatig teveel. Je wilt evenwicht in je geven en nemen. Zicht krijgen op je steunpunten en die benutten.

Financieel

Individuele begeleiding kan worden toegekend in de vorm van een PGB of ZIN.

  • PGB: je kiest zelf je hulpverlener, beheert zelf het budget en zorgt voor een juiste afwikkeling van documenten en facturen naar gemeente en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • ZIN: de gemeente stelt een geschikte hulpverlener voor, de hulpverlener zorgt voor een juiste afwikkeling van documenten naar de gemeente, en factureert rechtstreeks naar de gemeente.

In beide gevallen betaal je een eigen bijdrage, die in 2024 maximaal € 20,60 per maand bedraagt. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage en int deze achteraf.

Calamiteitenprotocol

Naast de Algemene voorwaarden en het Privacyreglement van Het Verband is het Calamiteitenprotocol Wet maatschappelijke ondersteuning van toepassing.

Begeleiding op basis van
vertrouwen en gelijkheid